Psychoterapia i psychoterapia on-line

 

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest zawsze wstępną konsultacją. Służy ona zorientowaniu się w problemach i sytuacji zgłaszającej się osoby. Ustalany jest cel i kierunek pracy terapeutycznej oraz czas trwania terapii.

 

Czas trwania terapii:

 

Terapia może mieć charakter krótkoterminowy, nastawiany na rozwiązanie konkretnego problemu. Jest to kilka, kilkanaście sesji.  

Może również być pracą długoterminową ukierunkowaną na szersze poznanie siebie, głęboką zmianę i rozwój osobisty.  Może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

 

Częstotliwość terapii:

Zwykle spotkania odbywają się raz w tygodniu. Możliwa jest bardziej intensywna praca dwa razy w tygodniu.

 

Terapia prowadzona jest zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz International Association for Process Oriented Psychology.